MINH P BANANA CHIPS

8.8 OZ X 24 BAG
CH100A

NP COM CHAY HANH OT

7 OZ X 40 [BK210]
BK210

MINH P TARO CHIP

7 OZ X 25 BAGS
CH100

VINAMIT JACKFRUIT CHIPS

8.8z (500g) X 20 MIT SAY
CH099

MINH P JACKFRUIT CHIP

7 OZ X 25 bags [H27b]
CH101A

CHOLIMEX BBQ SAUCE

200g (7 OZ) X 32 BT
CI229

CHOLIMEX TUONG OT CAY

8.8OZ X 24 EXTRA HOT
CI221

G7 INST BLACK COFFE 2IN1

15 SAC X 24 *DEN DA* 0053
COF104B

CHOLIMEX SATE TOM *X-0*

170gX32 SHRIMP exp8/2/19
CI222

CHOLIMEX SALTED SOYBEAN

250g (8OZ) X 36 tuong hot
CI231

TRUNG NGUYEN COFFE *14STK

16g X14 X 24 PASSIONA
COF109D

CHOLIMEX OT SATE CHILI

170gX 36 SATAY
CI223

CHOLIMEX SWT CHILI SAUCE

830g/12 t.chua ngot LARGE
CI228A

MINH P MIX FRUIT TRAI CAY

7 OZ X 25 xay [G27b]
CH102

CHIN SU CHILI SAUCE XLARG

500G X 12 BT *XL*
CI220B

MINH P SWEET POTATO KHOAI

200 GR X 20 BAG LANG SAY
CH101E

VT BOT BANH CANH

400 GR X 20 BAGS
DD139

VT BOT HA CAO

14.1 OZ X 20 [G21]
DD147

VT BOT FRIED BANANA

12 OZ X 30 CHUOI CHIEN
DD147A

VT BOT BAP *S*

150 G X 40 BAG Corn flour
DD145

VT BOT NEP

14 OZ X 20
DD144

VT BOT CHIEN TOM

5.3 OZ X 60
DD140

VT BOT BANH KHOT

14.1 OZ X 20
DD148

VT BOT BANH XEO/COCONUT

14.1 OZ X 30 BAG
DD147C